Mandre, Maunska ulica 13

Oblik: Stambeni objekt
Lokacija: OTOK PAG, Mandre, Maunska ulica 13
Početak izgradnje: 2001.
Završetak izgradnje: 2003.

Stambeni objekt nalazi se na otoku Pagu u naselju Mandre.