Mandre, Maunska ulica 26

Oblik: Stambeni objekt
Lokacija: OTOK PAG, Mandre, Maunska ulica 26
Početak izgradnje: 2005.
Završetak izgradnje: 2006.

Stambeni objekt nalazi se na otoku Pagu u naselju Mandre. Objekt se sastoji od 6 stambenih jedinica te pripadajućih 6 nadzemnih parkirališnih mjesta i 2 garaže.