Mandre, Široka ulica 23

Oblik: Stambeni objekt
Lokacija: OTOK PAG, Mandre, Široka ulica 23
Početak izgradnje: 2004.
Završetak izgradnje: 2005.

Stambeni objekt nalazi se na otoku Pagu u naselju Mandre.